Huisregels

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij Your instructor op een veilige manier kan sporten in een prettige omgeving. Voor iedereen die zicht aanmeld bij Your instructor gelden de huisregels:

Algemeen:
Bij Your Instructor zijn alleen vrouwen toegestaan. Bij deelname stemt de deelnemer er mee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens door Your instructor bewaard en indien nodig verwerkt zullen worden in de administratie.
Your instructor behoudt het recht om, wanneer nodig, aanpassingen in het lesrooster te doen.
Indien de workout door Your instructor wordt geannuleerd, wordt de reeds betaalde periode altijd met minimaal 1 les verlengd of zullen de kosten van de les(sen) aan de deelnemer worden terugbetaald. De keuze hierin is ter oordeel van Your instructor. Een aanmelding voor een workout kan maximaal 1 uur voor de les worden geannuleerd. Indien de deelnemer afzegt binnen een uur voor aanvang van de les, zal er geen resitutie van de betaalde bijdrage plaatsvinden.
Your instructor is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

Financieel:
Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Deelname:
Deelname aan de outdoor trainingen geschiedt geheel op eigen risico. Your instructor is op geen enkele manier aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
Deelnemer vrijwaart Your instructor voor aanspraken van derden.
Mocht je bij het uitvoeren van een oefening last ondervinden, ben je verplicht dit direct te melden aan de instructeur(s). Indien er sprake is van een blessure, raadpleeg eerst een arts/deskundige en laat je adviseren welke oefeningen voor jou wel/niet geschikt zijn.

Aanwijzingen van de instructeur(s) dienen strikt opgevolgd te worden.

Overig:
Tijdens de workout kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor algemeen gebruik, waaronder doch niet uitsluitend voor promotiedoeleinden op de website en Social media. Voorafgaand wordt toestemming gevraagd voor het maken van foto’s.
Door deel te nemen aan é van de Your Instructor workouts ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Stel je vraag

Aarzel niet om contact op te nemen

contact your instructor